Konzultace

Máme k dispozici odborníky s bohatými zkušenostmi. Již patnáct let poskytujeme služby v oblasti financí, telekomunikací, obchodu a dalších.
Našim zákazníkům tak přinášíme skutečně profesionální konzultace.

 

Naši konzultanti

Zákazníkům jsme schopni nabídnout tým zkušených konzultantů nebo i služby konkrétních odborníků. Hlavním přínosem je kromě dostupnosti kvalifikovaných specialistů v krátkém časovém horizontu také finanční úspora plynoucí z využití nejvhodnějších řešení na daných projektech.

Oblasti konzultací

Naši specialisté se zaměřují především na tyto oblasti:

Analýza

Můžete zaměstnat běžného analytika. Anebo můžete využít služeb našich konzultantů. Dokážou se vcítit do vašich obchodních záměrů a získat pro svoji analýzu data, která jsou pro budování skvělého řešení potřebná. Mezi oblasti analýzy, které našimi konzultanty pokrýváme, patří například:

  • analýza a optimalizace procesů,
  • analýza požadavků a modelování případů užití,
  • analýza a návrh uživatelského či sytémového rozhraní,
  • integrační analýza,
  • příprava výběrových řízení.

Vývoj (technologie Java, .NET, databáze Oracle a jiné)

V oblasti vývoje konzultujeme použití nejmodernějších technologií a trendů. Naše služby využívají například firmy, které potřebují pomoci s vývojovými pracemi ve vlastním prostředí, ale jen v omezené míře - není pro ně tedy vhodné nechat si problém vyřešit externě, ale ani nemohou hledat zkušeného vývojáře coby zaměstnance. Naši specialisté jsou jak zárukou kvality, tak včas odvedené práce. 

Integrace

Jistota, garance a odbornost. To jsou některé z hlavních výhod využití integračních služeb od našich konzultantů. Pomohou při správě integrační platformy s jasně danými termíny a kvalitou, nebo při zapojení nových systémů do integrační platformy. Vše samozřejmě s plnou kontrolou nad průběhem a definovanými SLA parametry. Jedná se o celou řadu technologií a znalostí, které jsou nezbytné pro realizaci projektů v oblasti EAI (Enterprise Application Integration).

Projektový management

Rozhodnout se včas pro kvalitní řízení projektu znamená dodržet termíny, nepřekročit plánovaný rozpočet a získat výsledek, který jste očekávali. Díky bohatým zkušenostem z řady realizovaných projektů v oblasti financí, telekomunikací či veřejné sféry dokáží naši konzultanti výborně odhadovat časovou náročnost i vytížení lidských zdrojů.​

Testing

Testování poskytuje zpětnou vazbu o stavu dodávaného softwaru ve všech fázích jeho vývoje a napomáhá tak zvýšit jeho kvalitu. V rámci QA pokrývají naši konzultanti proces plánování, řízení a kontroly testovacího procesu, doporučení nejvhodnější testovací strategie, jako i samotné provedení testování - manuální i automatizované.

Naši konzultanti mají mimo tyto oblasti také specifické know-how v oblasti bezpečnosti, CRM (Microsoft) a dalších.

Na co se specializujeme?

To co umíme vychází z toho, čím se dlouhodobě zabýváme. Díky tomu můžeme zkušené specialisty nabízet ve všech oborech našeho působení.​