11.12.2013
Cleverlance se stala Vizionářem roku 2013

​Společnost Cleverlance  H2B, člen skupiny Cleverlance Group, převzala ocenění Vizionář 2013. Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery oceňovalo již třetím rokem v rámci projektu Vizionáři 2013 inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Projekt Vizionáři 2013 se uskutečnil pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všechny čtyři oceněné subjekty získají významnou obchodní a marketingovou podporu pro svoje inovační snažení, dalším společnostem bylo uděleno čestné uznání.

Cleverlance H2B a. s. získala ocenění od odborné poroty za technologický přínos v oblasti využití informačních technologií ve finančních službách spočívající ve vyvinutí nástroje pro rychlé prototypování softwarovách aplikací Sm@rtClient, který na trh uvedla pod názvem FSPL (Financial Services Production Line). Přináší hotovou "vývojovou linku" pro návrh, implementaci i provoz aplikací. FSPL je platforma založená na principu modelování požadované funkcionality. Ten umožňuje oddělit obchodní know-how od technologie a významně tak prodloužit životnost obchodně kritických aplikací.

FSPL je řešení, které pokrývá všechny komunikační kanály (internet, mobilní zařízení, kontaktní centrum, IVR atp.). Díky němu mohou jednotlivá oddělení společnosti hladce spolupracovat při návrhu, vývoji, nasazování, provozu a aktualizacích softwaru. Komunikace mezi obchodními útvary a IT je jasná a řiditelná. To výrazně zlevňuje a zkracuje jak tvorbu, tak provoz a údržbu aplikací. FSPL platforma tvoří např. základ nového multikanálového bankovnictví Všeobecné úverové banky.
 
„Ocenění nás těší. Zvláště v souvislosti s produktem FSPL, pro který je to již druhé ocenění v tomto roce. Je to jasný signál, že opravdu umíme profesionálně zpracovat inovativní myšlenku a dotáhnout ji k hmatatelným výsledkům,“ dodal Vladislav Němec, výkonný ředitel FSPL ve společnosti Cleverlance.
 
Informace o dalších oceněných v projektu Vizionáři 2013 si můžete přečíst v tiskové zprávě sdružení CzechInno.
 
Produkt FSPL
FSPL je unikátní MDA (Model Driven Architecture) platforma na trhu, která je dodávána včetně kompletní a praxí ověřené implementační metodiky pro globální finanční a telekomunikační společnosti.
 
Cleverlance FSPL řešení přináší úsporu nákladů na vývoj a údržbu. Rychlý růst funkčnosti je doprovázen pouze omezeným růstem komplexnosti řešení. Nabízí jednotný vývoj pro všechny prodejní, komunikační a servisní kanály směrem k zákazníkům i partnerům. Násobně prodlužuje životnost aplikace. Dovoluje kompletní dohled nad životním cyklem všech aplikací - tedy od zrodu obchodního nápadu business modelu přes jeho realizaci až po provozní podporu aplikace. Nezávislost business modelu aplikace na technologiích umožňuje přechod na nové technologie za zlomek standardních nákladů. Úspora se projeví také při přípravě nových projektů i změn již nasazených aplikací.
 
 
Projekt Vizionáři 2013
Účelem projektu Vizionáři 2013 je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Projekt navazuje na filosofii celoevropské strategie EU 2020 a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na období 2012 – 2020, v nichž inovace a posun směrem ke znalostní ekonomice hrají důležitou roli jako prostředek ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.
 
 
O Cleverlance Group a. s.
Skupina Cleverlance Group zahrnuje dceřiné společnosti Cleverlance Enterprise Solutions a. s., TrustPort, a. s., AEC a. s., CTS TRADE IT a. s. a Cleverlance H2B a. s. Cleverlance Enterprise Solutions je přední český dodavatel IT konzultačních služeb a komplexních SW řešení pro finanční, telekomunikační a veřejný segment. TrustPort a AEC rozšiřují portfolio o služby v oblasti bezpečnosti informačních systémů a špičkové bezpečnostní produkty. Společnost CTS působí v oblasti investičního bankovnictví. Cleverlance H2B plní funkcí technologického inkubátoru pro inovativní produkty a jejich uvádění do praxe.
 
Více informací o skupině Cleverlance najdete na adrese: www.cleverlance.com.